04 July 2012

...водата, която...

                                Размишлявах...
             Мислех си за разликата между водата и нейните вълни.
                   Водата, която се издига пак остава вода,
                     водата която пада пак си остава вода,
                 тогава кажете ми как да ги нарека разделени?
                    Защото някой е измислил думата „вълна”
                    трябва ли да я разграничавам от водата?
                          В нас има скрито единство;
                                   Планетите
               във всички галактики минават през ръцете му като
                              зърна на броеница.
        Нека всеки погледне с блясък в очите към този наниз от мъниста.
                                     Кабир